Turvallisuus

Huolehdimme siitä, että kaikki voivat nauttia ohjelmapakettiemme annista turvallisesti. Olemme laatineet tuotteistamme kuluttajaviraston suositusten mukaiset turvallisuusohjeet:

Turvallisuus vesillä liikuttaessa

Veneemme ovat Merenkulkulaitoksen vuokraveneiksi katsastamia ja niistä löytyvät kaikki ko. veneiltä vaaditut välineet ja ominaisuudet.

Yli 12 m/s tuuli tai ukkosmyrsky estää veneretkien toteuttamisen.

Asiakkaat varustautuvat pelastusliiveihin, ja niiden tulee olla oikeaoppisesti puettuina koko vesillä olo ajan.

Asiakkaiden on itse varauduttava sääoloihin sopivin ulkoiluvarustein.

Kipparilla on vuokraveneen kuljetukseen oikeuttava Merenkulkulaitoksen myöntämä lupakirja sekä EA2-todistus.

Mikäli asiakkaan tereveydentilassa on jotain huomioitavaa, olisi siitä hyvä saada tieto etukäteen, kuten myös ruoka-aineallergiosta.

Alkoholin nauttiminen veneessä on sallittua, mutta kohtuudella.


Kippari vastaa turvallisuudesta ja on velvoitettu puuttumaan tilanteeseen, mikäli hänen arvionsa mukaan joku aiheuttaa vaaratilanteen joko itselleen tai muille.

Mahdollisten onnettomuus- ja sairaskohtaustilan-
teiden varalta olemme tehneet pelastus-
viranomaisilla hyväksytetyt toimintaohjeet ko. tilanteita varten. Ohjeet löytyvät veneestä.

Yrityksellämme on vastuuvakuutus, mutta jokainen asiakas huolehtii omasta tapaturmavakuutuksestaan.

Turvallisuus talvella
Mikäli asiakkaan terveydentilassa on jotain mainittavaa tai se asettaa jotain toimintarajoitteita, kannattaa asiasta kertoa meille hyvissä ajoin ennen retkeä.

Retkemme suuntautuvat Oulujärven jäälle, jonka kantavuuden riittävyys on etukäteen varmistettu.

Talvella olosuhteet (pakkanen, viima) asettavat pukeutumiselle erityisvaatimuksia (=kerrospukeutuminen).

Varustamme asiakkaat lämpimin haalarein, saappain ja käsinein.