Rokua Geopark

Rokua Geoparkin luonnonmaisema koostuu erilaisista luonnonvoimien muokkaamista maastonmuodoista ja luontokohteista. Osa näistä on kehittynyt satojen miljoonien vuosien aikana ja osa 11 000 viime vuoden aikana.


Rokua Geopark koostuu kolmesta maisema-alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- ja dyynialueesta

http://rokuageopark.fi/